Thẻ: Jamie Carragher phát cuồng với nhạc trưởng của Arsenal