Thẻ: CHÍNH THỨC! Arsenal hoàn tất HĐ mới quá quan trọng